“สืบสำเนียง เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ดร.ภูษิตย์ วงษ์เล็ก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดกิจกรรมการประกวดการอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ “สืบสำเนียง เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 5 ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี โดยมีท่านอธิการบดี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแด่ผู้ชนะการแข่งขัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

#Southeast #Professional #SBU

#SmartBusinessUnique

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ