SBU Open house 2023
The Mentor of New Professionals

SBU Open house 2023 The Mentor of New Professionals จัดกิจกรรม การแข่งขันด้านวิชาการ เพื่อให้น้องๆ Dek67 มาค้นหาตัวตน คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ในแบบมืออาชีพไปกับ SBU💜
📍รายการการแข่งขันด้านวิชาการ📍
✅การแข่งขันการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ Starup ด้วย Board Game
✅การแข่งขันความรู้ด้านการจัดการและการดำเนินธุรกิจ โดยใช้ Business Model Canvas “ธุรกิจดาวรุ่ง 2023”
✅การแข่งขัน Box on the Pallet Game 2023
✅การแข่งขันการปฏิบัติการขนส่งทางถนน
✅การแข่งขันโต้วาที “โต้คารมอุดมศึกษา”
✅การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี
✅การแข่งขันการนำเสนอการขาย หัวข้อ ขายให้ปัง…เส้นทางสู่นักขายมืออาชีพ
✅การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม SBU Let’Mix
✅การแข่งขัน SBU English Singing Contest
🎊น้องๆคนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมในหลายๆกิจกรรม สามารถดูวันและเวลาในการจัดการแข่งขันได้ที่ 👉🏻
แล้วมาเจอกันในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน นี้ @มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
🚨ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ
โทร 02 744 7356-65 ต่อ 100-106
💜มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก www.southeast.ac.th

ผังการจัดกิจกรรม
SBU OPENHOUSE 2023