พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2566

ชุ่มฉ่ำ ต้อนรับสงกรานต์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 โดยมีท่านอธิการบดี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและขอพร แด่ท่านดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#SoutheastBangkokUniversity #Songkranfestival

#SBU #Southeast #Professional #SmartBusinessUnique

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก #มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม