พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ ทุนเรียนดี ระดับม.6 ระดับ ปวช. ระดับปวส. และ ทุนความสามารถพิเศษ ระดับม.6 ระดับ ปวช. ระดับปวส. ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ด้วยนะครับ ในปีการศึกษาหน้ามหาวิทยาลัยยังคงมีทุนการศึกษาดีๆ แบบนี้มอบให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาเรื่อยๆ