ก้าวสู่มิติของ ”มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก”

“The Mentor of New Professtionals”

ร่วมฉลองและยินดีกับเราชาวม่วง – ขาว SBU มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม🎊🎉

#SoutheastBangkokUniversity

#23rdAnniversary #SBU #Southeast #Professional #SmartBusinessUnique

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก #สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ