MOUร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นำโดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือเพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนและสถานศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาชีพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าและส่งเสริมช่องทางการประกอบอาชีพระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษาลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาในสังคม พร้อมร่วมเสริมศักยภาพสถานศึกษาเครือข่ายให้ตอบโจทย์ผู้เรียนและสถานประกอบการ

อ่านเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Southeast.ac.th

#MOU#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก#คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

#สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ#โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

#ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ

#SoutheastBangkokUniversity#SoutheastProfessional#SBU