บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ
ในด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้หลากหลายมากขึ้นและเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษา