สมัครเรียนวันนี้

รับส่วนลด พิเศษ

เหลือเวลาอีก

  • 00วัน
  • 00ชม.
  • 00นาที
  • 00วินาที

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

Why SBU ?

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพ เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ

SOUTHEAST BANGKOK UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพ
The Mentor of New Professional