ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์_นักวิจัย_และบุคลากรดีเด่น_ประจำปีการศึกษา_2567

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ขอแสดงความย…

อ่านเพิ่มเติมขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์_นักวิจัย_และบุคลากรดีเด่น_ประจำปีการศึกษา_2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความร่วมมือ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) …

อ่านเพิ่มเติมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความร่วมมือ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง