เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี เป็นเกียรติมอบรางวัล ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากรดีเด่น และมีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ สร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลค่ะ🥰

#กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น

#SoutheastBangkokUniversity

#SoutheastProfessional#SBU

#SmartBusinessUnique

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม