EsportsCornersSeason เส้นทางนักกีฬาสู่อาชีพ ในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต ครั้งที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “เส้นทางนักกีฬาสู่อาชีพในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต ครั้งที่ 2 (Esports Corners Season) โดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เนื่องด้วยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ (สคล.สป.) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นทั้งนักกีฬาใน พื้นที่กิจกรรมอีสปอร์ต และสถานศึกษา สร้างพื้นที่กิจกรรมที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นนักกีฬาที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม โดยได้รับการสนับสนุนและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง ระหว่าง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ สมาคมกีฬาอีสปอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ (สคล.สป.)

#EsportsCornersSeason

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ

#สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรปราการ

#สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ

#มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม#MOU#SBU

#ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ

#SoutheastBangkokUniversity#SoutheastProfessional

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม