ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารเเละนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร ศึกษาดูงาน คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารเเละนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร ศึกษาดูงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในการรับฟังหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวเเละอุตสาหกรรมบริการ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มีการสาธิตจากพี่ๆตัวแทนคณะในการเป็นผู้ประกาศข่าวภาษาอังกฤษ และปิดท้ายด้วยห้อง Wall Street พบกับอาจารย์ให้คำแนะนำวิธีการพัฒนาตัวเองทางด้านภาษาอังกฤษและวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#โรงเรียนสิริรัตนาธร#ศึกษาดูงาน

#คณะศิลปศาสตร์#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#SoutheastBangkokUniversity

#SoutheastProfessional#SBU