ประตูเชื่อมสุขสะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาลครั้งที่ ๔

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ ประธานกรรมการ บริษัท อรรถวิทย์รุ่งเรือง จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในงาน “ประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ ๔” จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

🎉ภายในงานมีการแสดงเทิดพระเกียรติต่างๆดังต่อไปนี้

✅บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย “วงดนตรี SouthEast Bangkok Big Band”

✅การเสวนาเรื่อง “เรื่องเล่าชาวบางกระเจ้า” โดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง

✅ล่องเรืออังสนา ฟังขับเสภาในหัวข้อ “ประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” โดย อาจารย์อนุชิต เพ็งบุปผา

✅การแสดงจากเยาวชนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ บางกระเจ้า สมุทรปราการ

#เที่ยวชุมชนไปกับคนอพท#คุ้งบางกะเจ้า#ดนตรีในสวน

#เพลงพระราชนิพนธ์#เที่ยวชุมชน#ริมคลอง

#SoutheastBangkokUniversity#SoutheastProfessional#SBU

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม