ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและ การพัฒนาทักษะฟุตบอล กับ สมุทรปราการ จูเนียร์ ยูไนเต็ด

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล (MOU) ร่วมกับ สโมสรฟุตบอล สมุทรปราการ จูเนียร์ ยูไนเต็ด จังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณฉัตรชัย สุวรรณม่วง ประธานสโมสร ร่วมมือกัน ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ให้นักกีฬาได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควบคู่กับการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาต่อไป

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/Southeast.ac.th/posts/833390562164087?ref=embed_post