MOU ร่วมกับบริษัทลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด ทำความร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาและร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์และ ให้ตอบโจทย์อัตลักษณ์ความเป็นนักโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการและยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

#คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

#Lazada#MOU#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ

#SoutheastBangkokUniversity#SoutheastProfessional#SBU

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม