การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ COMCI#3

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Crises and Opportunities Management Conference National & International #3

โดย ประธานในพิธี ดร. สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร. อำพล นววงศ์เสถียร คณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ ประธานอนุกรรมการการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงาน

การจัดประชุมครั้งนี้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ ประกอบด้วย Taiwan Association of Sustainable Development for Environment and Resources สมาคมนักบัญชีไทย คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ และมหาวิทยาลัย นานาชาติ เอเชีย แปซิฟิก และนอกจากนี้ยังมีบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร.จุตพร สังขวาร ในหัวข้อ Sustainable Development Administration in Digital Technology Era.

#สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

#COMCI#SBU#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#SoutheastBangkokUniversity#SoutheastProfessional

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม