App_Creation: Swift_Student_Challenge_ 2024

คณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “App Creation: Swift Student Challenge 2024” ให้กับนักศึกษา เพื่ออบรมการออกแบบแอพพลิเคชั่นแบบ Project training สำหรับส่งแข่งขัน Apple Swift Student Challenge (โดย DTC: App Creative Team)
การพัฒนาทักษะเขียนโค้ด: โครงการนี้ครอบคลุมทั้งทักษะพื้นฐานและขั้นสูง เช่น โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การจัดการหน่วยความจำ การออกแบบโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม ฯลฯ โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะเขียนโค้ดจากผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีประสบการณ์การสอนและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักพัฒนามืออาชีพมาแล้วมากมาย ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ห้อง137 (iMac Lab) ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ