มหาวิทยาลัย_EAMU เยี่ยมชม_มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางอก

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร นำโดย Prof.James Chua Vice Chancellor และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย East Asia Management University (EAMU) มหาวิทยาลัยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา คณะผู้บริหารทั้งสองสถาบันร่วมหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในทำงานและจัดการศึกษาร่วมกันและเยี่ยมชม สำนักหอสมุด, ห้องจัดทำสื่อ,ห้องสตูดิโอ, ห้องเรียนคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ, ห้องฝึกปฏิบัติการ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

https://www.facebook.com/Southeast.ac.th/posts/pfbid09RUiGnseEDpe8FYF1VAECNywYEiP8hnAHC3J7mHQxCmoQod4BB7JPa79MLokmG3yl

On Monday, February 19, 2567, Dr. Somsak Rungruang, the President of Southeast Bangkok University (SBU),
along with administrators and faculty, welcomed the management team , Prof. James Chua, Vice Chancellor,
and administrators members from East Asia Management University (EAMU),Cambodia. Both
institutions discussed collaboration possibilities in Academic,Research , education, and visited
facilities including the library, media production room, studio, accounting and management facility classrooms for master’s degree international , logistics and aviation technology labs, and computer and technology practical labs class room of Technology digital and innovation Facility.