โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2566 โดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน มอบกำลังใจให้กับผู้พิการในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมี อาจารย์โศภิษฐ์ดา นาควิจิตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารสายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้เดินทางไปมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ให้กับศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จังหวัดปัตตานี

#southeastwecare#southeastweshare

#มูลนิธิพัฒนาศักภาพผู้พิการแห่งประเทศไทย

#SoutheastBangkokUniversity

#SoutheastProfessional#SBU

#SmartBusinessUnique

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม