ลานวัฒนธรรม ครั้งที่10 อนุรักษ์ ศาสตร์ศิลป์ ผ้าท้องถิ่นไทย

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นำโดย ดร.ภูษิตย์ วงษ์เล็ก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม และ คณะคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม” ครั้งที่ 10 “อนุรักษ์ ศาสตร์ศิลป์ ผ้าท้องถิ่นไทย” โดยมี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน บรรยายกาศภายในงานมีจัดบูทเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ้าไทย ภาคกลาง , ภาคเหนือ , ภาคใต้ , ภาคอีสาน และการแสดงต่างๆ ปิดท้ายด้วยการ “ประกวดออกแบบผ้าไทย โดย คณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม” วันพุธที่ 14กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณ หอประชุม SBU HALL มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก