การสร้างแบรนด์บุคคลสำหรับผู้ประกอบการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงษ์เสถียร คณบดี กล่าวต้อนรับ วิทยากร ผศ.ดร.สหภาพ พ่อค้าทอง หรือชื่อในวงการบันเทิงว่า ต่อ วงทู อดีตศิลปินยุค 90 ได้มาให้ความรู้การอบรมการสร้างแบรนด์บุคคลสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนากรอบแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ โดยแนวคิดเรื่องการสร้างแบรนด์บุคคลนี้เป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ ถ้าอยากเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ก็ควรต้องมีการสร้างแบรนด์บุคคลให้ตัวเองด้วย เพื่อการเป็นเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการในอนาคต

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/Southeast.ac.th/posts/846647637505046?ref=embed_post