พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันการศึกษาในเครือบริษัท อรรถวิทย์รุ่งเรือง จำกัด จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 โดยท่านอธิการบดี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้งมีการแสดงผลงาน กิจกรรมค่ายเยาวชนดนตรี – นาฏศิลป์ สานสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน ประกอบด้วย โรงเรียนอรรถวิทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ สมาชิกดนตรีไทยศูนย์นันทนาการบางนา และร่วมกันรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคง ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ณ หอประชุม SBU HALL

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/Southeast.ac.th/posts/825818289587981?ref=embed_post