วันคล้ายวันเกิด ท่านอธิการบดี

เนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิด ท่าน ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี และ อาจารย์กัลยา รุ่งเรือง ภริยา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในเครือบริษัท อรรถวิทย์รุ่งเรือง จำกัด โรงเรียนอรรถวิทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ และมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมอวยพร และฉลองเป่าเค้ก 🎂พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ SBU Hall มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก💜

#วันคล้ายวันเกิด#15ตุลาคม

#TheMentorofNewProfessionals

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก#SBU

#SoutheastBangkokUniversity

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม