ขอแสดงความยินดีกับคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในกลุ่มพลังงานสิ่งแวดล้อม

🏅DEK’SBU The Best 👏🏻ปล่อยของในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 “ระดับดีมาก” ในกลุ่มพลังงานสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ชื่อผลงาน “การออกแบบเชิงทดลองระบบกักเก็บพลังงานด้วยกังหันพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์” ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

🏅ผลงานของนักศึกษา🏅

นายวัฒนชัย ชื่นชุ่ม ชั้นปีที่ 4

นายปัญญา พ่วงเชียง ชั้นปีที่ 4

นายพิเชษฐ์ เชื้อจันทร์ ชั้นปีที่ 4

💜โดยอาจารย์ที่ปรึกษา❤️

อาจารย์อภิชิต เสมศรี

อาจารย์ณัฐวดี มหานิล

ในงานนี้ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บอก ออกบูทโชว์ของนวัตกรรมเด็ดๆของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ด้วยเช่นกัน อย่าลืมไปแวะทักทาย เยี่ยมชม บูทนวัตกรรม ที่บูท BM2 บางกอกคอนเวนชั่นฮอล ชั้น 22 ด้วยนะค่ะ

#คณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม#สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

#มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2566#ThailandResearchExpo2023

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก#SBU#DEKSBUTHEBEST

#SoutheastBangkokUniversity#SoutheastProfessional

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม