ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น เครือข่ายCWIEภาคกลางตอนบน

ขอแสดงความยินดี
นักศึกษา คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ไปประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน และได้รับรางวัลกลับมา ดังนี้

รางวัลอันดับชนะเลิศอันดับที่ 1
ประเภทที่ 6 ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น
นางสาว ทิพวรรณ โรจนาภา
ที่ปรึกษา อ.สิริกร ประทุม

รางวัลชมเชย
ประเภทที่ 8 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานด้านนานาชาติดีเด่น
นางสาว จีรดา ฉิมพีลี และ นางสาว สุนิศา ดอกบัว
ที่ปรึกษา ดร.เอกนรี ทุมพล
โดยทั้ง 2 ทีม จะได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศต่อไป เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ด้วยนะค้าบบบ

เพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/Southeast.ac.th