พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความร่วมมือ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงระหว่าง มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นำโดย ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรร่วมกัน ทั้งทางด้านงานวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในสายอาชีพ และระดับมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชลบุรีวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ติดตามต่อได้ที่ >> https://www.facebook.com/Southeast.ac.th/posts/803709561798854?ref=embed_post