ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก New Chapter of U

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก

New Chapter of U มาสร้าง “โอกาส” ในมิติใหม่ แบบฉบับคุณ ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับ ร่วมพูดคุยและแนะนำมหาวิทยาลัยฟังคำแนะนำจากคณาจารย์คณะสาขาต่างๆ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ มีบรรยายพิเศษจากอาจารย์ธนิดา สุกใส มาให้ความรู้และสร้างกิจกรรมรู้จักตนเองและผู้อื่น โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก เข้าร่วมจาก 4 คณะ (ป.โท : 4 หลักสูตร / ป.เอก : 3 หลักสูตร) ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่ตั้งบางนา

#ปฐมนิเทศDek66#ปริญญาโท#ปริญญาเอก

#NewChapterofU#SoutheastBangkokUniversity

#SoutheastProfessional#SBU#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม