ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ New Chapter of U

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ New Chapter of U มาสร้าง “โอกาส” ในมิติใหม่ แบบฉบับคุณ ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี พร้อมทั้ง รองอธิการบดีทั้ง 5 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.พล.ร.ต. หญิงยุวดี เปรมวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ดร. ภูษิตย์ วงษ์เล็ก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และดร. ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และคณบดีทั้ง 5 คณะ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมรับชมการแสดงพิเศษ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ มีบรรยายพิเศษจาก คุณโธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี ผู้ก่อตั้ง แบรนด์สิ้นค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ Anitech ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ให้นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566 ให้เป็นแนวทางความสำเร็จอย่างมืออาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุม SBU Hall มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก💜

#ปฐมนิเทศDek66#FreshySBU#NewChapterofU

#SoutheastBangkokUniversity

#SoutheastProfessional#SBU

#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม