ประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจสุขภาพและความงาม

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ Innovative Health and beauty Startup Driving to the future
การประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ “ธุรกิจสุขภาพและความงาม” โดยความร่วมมือระหว่าง คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ในกิจกรรมนี้ มีมหาวิทยาลัย เข้าร่วม ทั้งหมด 17 ทีม ได้มาร่วมประกวดการนำเสนอธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับความสวยความงาม รวมไปถึงธุรกิจ Startup ใหม่ๆที่จะสามารถนำออกไปใช้เพื่อทำให้เกิดนวัตกรรม นอกเหนือจากนั้นเป็นการพัฒนาเครื่อข่ายของ มหาวิทยาลัยจากภาครัฐและเอกชน ให้มาร่วมมือกันในการคิดค้นไอเดีย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความรู้ไปยังธุรกิจนั้นๆ และไปเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับประเทศอีกด้วย

ทางมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก : SBU ขอแสดงความยินดีกับทีม KIRINESS จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด ไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ “ธุรกิจสุขภาพและความงาม” ได้รับโล่จากนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท จาก ดร.วรพล วังฆนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>> รูปภาพทั้งหมด