ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

Upskill-Reskill

ทุนการศึกษา

กองทุนกู้ยืม

SBU
UPDATE

SBU Life Style

The Mentor of New Profossional

Why SBU ?

เซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัย แห่งการสร้าง มืออาชีพ ด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี และ บริหารธุรกิจเราพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ

วารสารวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทความวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

บริการรับส่งข้อมูลสำหรับงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย

สมัครเรียน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปพร้อมกับเรา

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปพร้อมกับเรา

Southeast Bangkok University

เซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัย แห่งการสร้าง มืออาชีพ ด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี และ บริหารธุรกิจ

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร : 02 744 7356-65
แฟ็ก : 02 398 1356

45/5หมู่19 ซ.รุ่งเรือง ถ.บางพลี-ตำหรุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร : 02 382 5620-4
แฟ็ก : 02 174 5069

Service

บริการนักศึกษา
บริการจอง Learning Studio
บริการพื้นที่ให้เช่า
SBU E-mail
ตรวจสอบงานวิจัย
SBU Online Learning (LMS)

สถาบันการศึกษาในเครือ

โรงเรียนอรรถวิทย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก