Snow
ส่งหลักฐานการชำระลงทะเบียนแรกเข้า

หลักฐานยืนยันการโอนเงิน

** เฉพาะไฟล์ PDF หรือ JPG ขนาดเอกสารไม่เกิน 10 MB **

วิธีชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า

ช่องทางการชำระเงิน

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สอบถามเพิ่มเติม คลิก 'โทร 02 744 7356 -65 ต่อ 100 - 106