กิจกรรม  “Welcome freshmen to SBC Family”  กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษากับวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจะจัดขึ้นใน วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ทุกคนร่วมทำกิจกรรม