ประณตน้อมสักการะ บูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคสมทบ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประณตน้อมสักการะ บูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคสมทบ พร้อมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม SBC Hall วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา บรรยากาศเต็มไปด้วยความปราบปลื้มอันแสนอบอุ่น ก้าวเข้าสู่รั้วม่วงขาว ลูกม่วงขาว #Dek65