พิธีประณตน้อมสักการะ บูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประณตน้อมสักการะ บูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ
โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ได้มีการจัดกิจกรรม การประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครู ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
โดยพานที่นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้น ใช้สำหรับพิธีประณตน้อมสักการะ บูรพคณาจารย์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565  พร้อมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม SBC Hall วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา บรรยากาศเต็มไปด้วยความปราบปลื้มอันแสนอบอุ่น ก้าวเข้าสู่รั้วม่วงขาว ลูกม่วงขาว