ผลการพิจารณาทุนช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต และอนุปริญญาสู่บัณฑิต ประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

ทุนช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต ประเภททุนเรียนดี

ทุนช้างเผือกระดับอนุปริญญาสู่บัณฑิต ประเภททุนเรียนดี