ภาพบรรยากาศงาน Thailand Techshow 2018 วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2518 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา