ภาพบรรยากาศงาน Thailand Research Expo 2018 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 โดยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้ออกบูทแสดงงานวิจัยร่วมกับหลายหลากสถาบันที่มาในงาน ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ