โครงการวิดีโอสร้างสรรค์ “เมืองไทยอะไรก็ได้”
กิจกรรมการประกวดการจัดทำวิดีโอประกอบเพลงเมืองไทยอะไรก็ได้

1. ประเภทการประกวด

แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • กลุ่มไม่จำกัดอายุ ประเภทบุคคลทั่วไป
 • กลุ่มอายุไม่เกิน 23 ปี ประเภทนักเรียน นักศึกษา

2. หัวข้อการประกวด

จัดทำวิดีโอประกอบเพลงเมืองไทยอะไรก็ได้ ของวง Mocca Garden

3. รายละเอียดการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งเป็นในรูปแบบเดี่ยวหรือทีมได้ไม่เกินทีมละ 5 คน
 • ผลงานวิดีโอประกอบเพลงที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาทีเท่านั้น โดยคลิปจะเป็นร้อง เล่น เต้น หรือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ (รวมเครดิตโลโก้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ฯลฯ)
 • ผู้เข้าประกวดต้องใช้เพลงเมืองไทยอะไรก็ได้ ของวง Mocca Garden ในการจัดทำคลิปวิดีโอเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้ที่ https://shorturl.asia/yYzpU
 • กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • การนำเสนอวิดีโอผลงานต้องมีเนื้อหา ภาพ เสียง ข้อมูลที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรงและสร้างความเกลียดชังต่อสังคม ไม่ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง ๆ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่าง
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. การส่งผลงาน

 • สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2565

ผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้อัปโหลดลง youtube และเผยแพร่เป็นสาธารณะ โดยใส่ #ประกวดวิดีโอสร้างสรรค์เมืองไทยอะไรก็ได้   พร้อมสมัครและจัดส่งลิงค์ผ่านช่องทาง ส่งผลงาน คลิก หรือ QR Code

ประกาศผลรางวัล

การประกาศผลรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565  ผ่านทางหน้าเพจ facebook การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ เมืองไทยอะไรก็ได้

รางวัล

 • กลุ่มไม่จำกัดอายุ ประเภทบุคคลทั่วไป
 • รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 10,000  บาท
 • รางวัลที่ 2  เงินรางวัล   7,000  บาท
 • รางวัลที่ 3  เงินรางวัล   5,000  บาท
 • พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล
 • กลุ่มอายุไม่เกิน 23 ปี ประเภทนักเรียน นักศึกษา
 • รางวัลที่ 1  เงินรางวัล   5,000  บาท
 • รางวัลที่ 2  เงินรางวัล   3,000  บาท
 • รางวัลที่ 3  เงินรางวัล   2,000  บาท
 • พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
โทรศัพท์ : 02-744-7356 ถึง 65 ต่อ 248
https://www.facebook.com/AnythingThailand2022