ปฎิทินตารางสอบซ่อมการสอบ

วัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสอบซ่อมเทียบโอน รายวิชา

ปีการศึกษา 2559  ภาคสมทบ(ค่ำ-เสาร์-อาทิตย์)

วันที่ 21 มิถุนายน 2560  ประกาศผลสอบซ่อมวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีฯ รอบที่ 1

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560  สอบซ่อมวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีฯ รอบที่ 2

  • เวลา 10.30 -11.30 น.  สอบซ่อมวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีฯ
  • เวลา 13.00-14.30 น.  สอบซ่อมเทียบโอน รายวิชา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560  ประกาศผลสอบซ่อมวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีฯ รอบที่ 2

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560  ประกาศผลสอบสอบซ่อมเทียบโอนรายวิชา รอบที่ 2

 

หมายเหตุ :นักศึกษาที่สอบซ่อมวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    ครั้งที่ 1 ไม่ผ่านจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนบัณฑิตในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นี้

                    ดังนั้นนักศึกษาจะต้องทำการสอบซ่อมให้แล้วเสร็จก่อนขึ้นทะเบียนบัณฑิต เดือนสิงหาคม 2560