ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

👏กิจกรรมการจัดหางานทางออนไลน์ขององค์กรไต้หวัน ประจำปี 2563

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไต้หวันในการสรรหาบุคลากรชาวไทยที่มีความสามารถระดับมืออาชีพทางด้านอุตสาหกรรม และมอบโอกาสในการทำงานให้แก่นิสิต นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในปีนี้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย มีความหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของท่านในการจัดกิจกรรมจัดหางานทางออนไลน์ 2020 Virtual Taiwan JOB FAIR in Thailand ผ่านแพลตฟอร์ม https://careers4u.tw/TH

 

สามารถลงทะเบียนพร้อมแนบประวัติส่วนตัวไปยังแพลตฟอร์ม https://careers4u.tw/TH    ได้ตั้งแต่วันที่1-30 พฤศจิกายน

 

✔️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่คุณรณชัย (เจ้าหน้าที่แผนกเศรษฐกิจ) โทร. 02-119-3555 ต่อ 356

 


 

Requesting permission to publicize

Taiwan Enterprise Online Recruitment Activities 2020

To help Taiwanese entrepreneurs to recruit Thai personnel with talents in a professional industry, and give work opportunities to students with a bachelor’s degree or higher this year in the Taipei Economic and Cultural Office In Thailand We look forward to working with your university to organize the 2020 Virtual Taiwan JOB FAIR in Thailand online recruitment event through the platform. https://careers4u.tw/TH

Use the link to be able to register with a resume to the platform.  https://careers4u.tw/TH
Available from 1-30 November

Contact Mr. Ronachai (Economic Department Officer)  for more information
Tel. 02-119-3555 ext. 356