ประกาศผลพิจารณาทุนช้างเผือกความสามารถพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2565