โครงการ Southeast we care X Sasin มอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ปฎิบัติงาน มูลนิธิร่วมกตัญญู

ผู้แทนจากโครงการ Southeast we care X Sasin โดย ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  อาจารย์ โศภิษฐ์ดา นาควิจิตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สายการตลาดและสื่อสารองค์กร และ คณาจารย์ เป็นตัวแทนในการส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 25,000 บาท และอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ผู้ปฎิบัติงาน จิตอาสาของมูลนิธิร่วมกตัญญู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่อไป