Southeast Run Twenty Anniversary ”

กิจกรรมเดิน –วิ่ง ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เนื่องด้วยในโอกาส ที่ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ครบรอบ 20 ปี ขอเชิญศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันและท่านที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย สมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ” Southeast Run Twenty Anniversary ” ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม  2562  ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  บางนา กรุงเทพฯ  เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนชมรมต่างๆของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน/สังคม

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม  2562

สถานที่วิ่ง   ถนนสรรพาวุธบางนา  กรุงเทพฯ ระยะวิ่ง 3 ก.ม. (ไป-กลับ)

ค่าสมัคร  400 บาท  จัดส่งของที่ระลึกทางไปรษณีย์เพิ่มค่าจัดส่ง 60 บาท รวม460 บาท

รายการของที่ได้รับในการสมัคร  เสื้อ  ริชแบนด์ รับเหรียญในวันเดิน-วิ่ง