โครงการ Southeast we care X Sasin มอบเงินบริจาคและหน้ากาก N95 ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผู้แทนจากโครงการ Southeast we care X Sasin โดย ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ ดร.ปฏิมา รุ่งเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มอบเงิบบริจาคจำนวน 30,000 บาทพร้อมด้วย หน้ากาก N95 อีกจำนวนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลบางพลี
โดยมี น.พ.สกล สุขพรหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี พร้อมผู้บริหาร พยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ