🎉 ประกวดแผนธุรกิจ SBUBI STARTUP ครั้งที่ 2 👌
 
จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ โครงการ ประกวดแผนธุรกิจ SBUBI STARTUP ครั้งที่ 2 โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกโดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม กว่า 20 ทีม กิจกรรมในครั้งนี้ทางวิทยาลัยคาดหวังว่าจะได้เห็นนักศึกษาของวิทยาลัยได้เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น
 
#STARTUP
#SBUBI
#SOUTHEAST