ภาพบรรยากาศโครงการ SBUBI STARTUP Camp ครั้งที่ 2 โดยศูนย์บ่มเพราะธุรกิจวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งคณาจารณ์และนักศึกษาเป็นอย่างมากในการหาไอเดียเพื่อเริ่มสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองในอนาคต โดยโครงการนี้จัดเมื่อวันที่ 5 และ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา