นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม นายกสภาวิทยาลัย นายชนะ รุ่งแสง อุปนายกสภาวิทยาลัย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี