ภาพบรรยากาศภาพในงาน SBC Openhouse เมื่อวัวนที่ 27-29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาโดยภาพในงานได้มีกิจกรรมต่างๆจากแต่ละคณะของวิทยาลัยมาออกบูทจัดแสดงเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันประกวดดนตรี SBC Openhouse music aword เมื่อวันที่ 27 พฤษจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน SBC Openhouse futsal cup ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา