ภาพบรรยากาศกิจกรรม SBC OPEN HOUSE 2019 PLAY AGIN เมื่อวันที่ 21 และ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยในปีนี้ได้รับเสียงตอบรับจากน้องๆนักเรียนนักศึกษาและคณะจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันร้องเพลง กิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการต่าง และยังมีการออกร้านของผู้ประกอบการณ์จาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของวิทยาลัยอีกด้วย

กิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจากคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

กิจกรรมจากคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

กิจกรรมจากคณะนิติศาสตร์และศิลปศาสตร์