กิจกรรม  “SBC Fun Park: Landmark of the happiness”  กิจกรรมรับน้องใหญ่ของชาวม่วงขาว จะจัดขึ้นใน วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ทุกคนร่วมทำกิจกรรม